Als de energie stroomt en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer z'n vruchten afwerpt, sta je niet zo gauw stil bij onderwerpen als auteursrecht en gebruiksrecht. Toch is het een goed idee om van te voren inzichtelijk te hebben hoe dat soort zaken nu geregeld zijn, om later in het traject eventuele misverstanden te voorkomen. Want zo nu en dan krijgen we de vraag vanuit onze klant/opdrachtgever of we bijvoorbeeld onze bronbestanden willen doorsturen of waar onze bestanden overal voor gebruikt mogen worden. Begrijpelijke vragen natuurlijk, maar iets minder makkelijk om zo gericht te beantwoorden.

Net als in ieder ander vakgebied, hebben wij ook te maken met wet- en regelgeving. Voor ons digitale werk hebben we te maken met intellectueel eigendom: auteursrecht en gebruiksrecht. Deze regels en rechten bestaan om makers van creatief werk in bescherming te nemen. Maar ook om jullie als klant te beschermen: dat jullie krijgen waar jullie recht op hebben en dat dat recht beschermd wordt. We kunnen stellen dat een opdrachtgever, in eerste instantie nooit recht heeft op de bronbestanden, het aanpassen hiervan, wederverkoop hiervan of het gebruik voor andere zaken dan afgesproken.

pixabay copyright 389901 1280Maar de klant heeft toch betaald?

Dat klopt! Jij als klant betaalt voor bepaalde gebruiksrechten van het ontwerp. Ook betaal je voor het bestand waarmee gewenste ontwerpen gerealiseerd kunnen worden (drukwerk/website/social media) en uiteraard voor het realiseren van het ontwerp zelf. De bronbestanden (van bijvoorbeeld Photoshop of Illustrator) waarmee onze digitale uitingen gemaakt worden, blijven eigendom van Silverstone Studio. Zoals een kunstschilder niet zijn doeken, verf en kwasten verkoopt, maar alleen het schilderij zelf.

Bij grafisch ontwerp is er sprake van één auteur, dat zijn wij. Daarmee is de ontwerper/maker (Silverstone Studio) van het product de rechthebbende en de enige die kan bepalen wat er met het eindproduct gebeurd. Deze rechten kunnen verkocht worden, net als ieder economisch goed. In principe is het recht tot gebruik (gebruiksrecht) waar de opdrachtgever in eerste instantie voor betaalt (basisprijs).

Waarom bestaat de auteurswet?

De auteurswet is er met een goede reden. Dankzij deze regels kunnen we bij Silverstone Studio verantwoordelijkheid nemen voor onze producten omdat er niet zomaar gerommeld mee kan en mag worden. Hiermee beschermen wij ons eigen imago en die van jullie als klant.

Toch behoefte aan de open bestanden?

Wil jij toch bestanden die jij zelf kunt aanpassen? Dat is niet omogelijk, echter betaal je daar dan voor. De prijs hiervoor is afhankelijk van het ontwerp, het doel en hoe de bestanden worden ingezet. Silverstone Studio geeft tenslotte werk én toekomstig werk weg en daarmee hebben wij geen inspraak meer op het ontwerp. Om deze reden brengt het leveren van een open bestand veel hogere kosten met zich mee dan een aanpassing aan ons eigen ontwerp. Het "afkopen" van het aureursrecht kan oplopen tot 300% van het originele tarief. De volledige auteursrechten worden dan aan jou overgedragen: jij hebt dan dus het recht om de bestanden aan te passen.

Gebruiksrecht

Tot slot is het belangrijk om meer te weten over het gebruiksrecht. Heb jij bijvoorbeeld een logo door ons laten ontwerpen? Standaard zit in onze basisprijs altijd inbegrepen (conform richtlijnen ontwerp):

  • uitingen op website en social media kanalen;
  • gebruik voor visitekaartjes/briefpaper.

Wil jij het logo op drukwerk bedrukken, op andere voorwerpen laten bedrukken (voertuigen, posters, naambordjes, geboortekaartjes ed), door andere ontwerpers/uitvoerders ergens in laten verwerken? Dan dient dit eerst met ons overlegd te worden waarbij vooral gekeken wordt naar de toepasbaarheid van het logo.

Wanneer je een gebruikslicentie "afkoopt" mag je het ontwerp vervolgens vrij gebruiken, echter mag deze nooit aangepast worden door jou of derden omdat het auteursrecht immers nog steeds in ons bezit is.

En wat, als, dan?

Mochten wij er op welke manier dan ook achterkomen dat ons werk zonder overleg/licentie voor andere doeleinden wordt gebruikt dan afgesproken, dan kunnen wij een naheffing van de kosten doorberekenen.

Vragen?

Hopelijk geeft bovenstaande informatie jou als klant een goed beeld van hoe het werkt, waarom het zo werkt en hoe je jezelf in bescherming kunt nemen èn dat digitaal werk ook gewoon een "goed" is, net zoals andere goederen.

Heb je vragen over bovenstaande? Stel ze gerust via de contactpagina.